Google

Economie op Mensenmaat

Vind U het leuk om 30 minuten te wachten bij een telefonische helpdesk, om daarna een nitwit te treffen die geen oplossing weet? Of een computerstem die eindeloos herhaalt “Ik heb uw vraag niet begrepen …. toets 1 voor het hoofdmenu“?
Gaat U met plezier naar zo’n grote winkel ‘waar ze alles hebben’, maar geen medewerkers waaraan je kunt vragen waar het ligt, nog daargelaten de lange rijen voor de kassa?
En voelt u zich ook zo veilig op het metrostation waar weliswaar camera’s hangen, maar geen personeel te vinden is die kan ingrijpen als er iets gebeurt?

Is het niet vreemd dat er steeds meer mensen worden ontslagen, terwijl de overblijvers zich uit de naad moeten werken? Of dat allerlei werk blijft liggen (schoonmaak, toezicht) of minimaal wordt ingevuld (zorg, verpleging), terwijl werkzoekenden gedwongen thuis zitten?

Is het logisch dat we defecte apparaten weggooien en zo grondstoffen verspillen omdat repareren te duur is? Is het een vooruitgang dat we priv├ę geen personeel meer kunnen betalen en de klussen nu zelf doen, met dank aan de bouwmarkt? Bijgevolg schaft iedereen ook nog eens gereedschap aan dat zelden gebruikt wordt, eveneens verspilling van grondstoffen.
Of kiest U ook voor het alternatief: laat het klussen zwart doen, bij voorkeur door Oost-Europeanen. Die doen het ver onder de prijs. Tuinders hebben dat ook ontdekt.
In de bouwsector, maar ook in de zorgsector, hebben ze er ook iets op gevonden: werknemers worden ontslagen en kunnen terugkomen als ZZP-er. Die hebben geen werknemersverzekeringen, zijn goedkoper en veel makkelijker weer weg te sturen na bewezen diensten.

Dit alles komt omdat we veel te ver zijn doorgeschoten in de loonkosten. Niet zozeer het nettoloon dat de werknemer zelf kan besteden. Want die bestedingen zijn juist belangrijk voor onze economie. We doelen op alle heffingen die door de overheid op het loon worden gelegd en die uiteindelijk door de werkgever moeten worden betaald. De werknemer op zijn beurt moet niet alleen z’n eigen nettoloon voor de werkgever terugverdienen, maar ook al die loonheffingen. En dat is inmiddels hard werken.

Stichting Prohef wil deze absurditeit in ons stelsel opheffen. Loonheffingen werken als ‘accijns op arbeid’ en remmen het gebruik van arbeid af. Loonheffingen kunnen beter ingeruild worden voor een Heffing op de Toegevoegde Waarde (HTW – een heffing die lijkt op de BTW).
Op deze website leggen we uit hoe dit werkt en maken een discussie hierover mogelijk. Het resultaat van een HTW is een economie waar de mens zelf weer centraal staat: “Economie op mensenmaat“.
PHlogo-duurzaam

Sorry, reacties zijn gesloten voor dit onderdeel.