Google

Naar een duurzame HTW

Het wegnemen van ‘accijns op arbeid’ is al lange tijd ons doel. Daarvoor hebben we een belastingregime ontwikkeld, dat in de praktijk is getoetst en goed blijkt te werken.

Het HTW-regime is gebaseerd op een heffing over de toegevoegde waarde met een (forse) aftrek per werkende. Dit schept meer ruimte voor arbeid en geeft de economie een menselijker gezicht: “economie op mensenmaat”.

Inmiddels zijn we ervan overtuigd dat een duurzame economie de belangrijkste opgave is voor de nabije toekomst. Daarom hebben we het HTW-regime aangepast om ook de duurzaamheid te bevorderen.

Dat kan heel eenvoudig door niet alleen een aftrek per werkende te geven (werkgelegenheidstoeslag), maar daarnaast ook een aftrek voor duurzame inkoop en/of productie.

Als je het geheel voor de overheid budget neutraal wilt houden, gaat het HTW-percentage (iets) omhoog.

 

Aftrek voor duurzaamheid?

Als je grondstoffen gaat belasten met accijns, heeft dat belangrijke nadelen:

  • het kan alleen als andere landen meedoen, anders heb je een concurrentie nadeel
  • accijns op inkoop verhoogt het ondernemersrisico en remt investeringen af
  • je straft ongewenst gedrag, met vaak ontwijkgedrag tot gevolg
  • terwijl het beter is om gewenst bedrag te belonen

Je kan het daarom beter omdraaien: ‘alle gebruik‘ belasten met een vrijstelling (aftrek) voor ‘duurzaam gebruik‘.

Economisch gesproken komt alle gebruik overeen met productie (ook wel toegevoegde waarde of brutowinst of omzet min inkoop).
Productie is al de heffingsgrondslag van het HTW-regime. Dus kunnen we volstaan met het toevoegen van een aftrek voor duurzame productie.
Niet alleen de productie, maar ook de inkoop kan duurzaam zijn. Dat komt dan ook voor aftrek in aanmerking. In schema ziet het er dan als volgt uit:

xx% heffing over toegevoegde waarde

met aftrek van:

– bedrag per werkende
– aandeel duurzame inkoop X wegingsfactor
– aandeel duurzame productie X wegingsfactor

In de wegingsfactor komt tot uitdrukking de mate van duurzaamheid. De verhouding van inkoop en productie kan hiermee ook gestuurd worden om eventuele dubbele aftrek te voorkomen.

 

Wanneer zijn inkoop en productie duurzaam?

Er bestaat een wereldwijde standaard die gericht is op:

  • kwaliteit van het bestaan (gezondheid, werknemersrechten, eerlijke handel)
  • kwaliteit van de omgeving (behoud natuurlijke bronnen, biodiversiteit, schone omgeving).

Zie http://www.people4earth.org

P4Earth_overzicht

Die standaard wordt voortdurend verder ontwikkeld en uitgewerkt in certificaten.
Er zijn organisaties die de toetsing uitvoeren en certificaten verstrekken.
Die certificaten kunnen betrekking hebben op inkoop en productie.

Als een bedrijf voldoet aan een of meerdere van deze certificaten, krijgt het naar evenredigheid aftrek voor de HTW.

energieklassenAls er (nog) geen erkend certificaat is voor een bepaalde productie, dan zal een branchevereniging aansturen op het ontwikkelen ervan. Immers, het is in direct belang van de bedrijven zelf.
Op deze manier ontstaat een verbreding van de certificering, onder toezicht van de overheid.
De overheid erkent de toetsende instellingen, de geldigheid van een certificaat en bepaalt de waarde ervan (mate van aftrek voor HTW).

Sorry, reacties zijn gesloten voor dit onderdeel.