Google

Verschil HTW en BTW, verdeling van lasten

Written on:mei 6, 2013
Comments
Add One

De heffingsgrondslag ‘toegevoegde waarde’ is gelijk voor BTW en HTW. Ze worden ook nog eens op dezelfde wijze geïnd. Waarom spreken we dan niet over een BTW-verhoging?

Bij BTW-heffing kan betaalde BTW over inkoop (voorbelasting of voordruk) worden afgetrokken. En bij de export van goederen geldt er een BTW vrijstelling.
Voor de HTW gaat beide niet op.

Bij de BTW krijg je uitbetaald door de belastingdienst als de voorbelasting hoger is dan de BTW over de omzet.
Bij HTW krijg je uitbetaald als de totale ‘aftrek’ (werkgelegenheidstoeslagen) hoger is dan de heffing over toegevoegde waarde.

Ondernemers schuiven de BTW dus als het ware door naar de consument. Het wordt dan ook wel een consumentenbelasting genoemd.
De HTW wordt daarentegen niet doorgeschoven. Je kan het dus een producentenbelasting noemen. Maar daar staat tegenover een verlaging van de loonkosten (‘aftrek’ of ‘werkgelegenheidstoeslag’).

Een BTW-verhoging leidt doorgaans tot prijsverhogingen. Voor invoering van de HTW geldt dat niet.

De HTW zelf wordt bij de producent gecompenseerd door de aftrek per werkende. Het hangt maar net af van de wijze van invoering hoe dat uitpakt per bedrijf (branche).
Als één HTW-percentage wordt ingevoerd voor alle bedrijven, zijn het de arbeidsintensieve die voordeel hebben en de kapitaalintensieve die nadeel hebben. Doorberekening aan de consument zal dan zowel prijsdalingen als prijsstijgingen laten zien. De overheid kan dit in evenwicht brengen. Zowel voor haar eigen begroting, als om het neutraal te laten uitpakken voor de koopkracht. Eventueel met flankerende maatregelen, door aanpassing van andere heffingen (energiebelasting, etc.)
Door de lagere loonkosten stijgt de werkgelegenheid. Het kleiner aantal uitkeringen leidt dan tot lastenverlichting van zowel ondernemers als consumenten.

Om de concurrentie van lage lonen landen te compenseren, kan de overheid ook besluiten om de HTW wél te verrekenen bij import en export. De export wordt dan goedkoper en de import duurder. Productie in eigen land wordt dan bevorderd. De consument zal in dat geval meer ‘Hollandse waar’ kopen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *