Google

Kosten en baten van een WWB-uitkering

Written on:mei 6, 2013
Comments
Add One

MinimumloonDe uitgaven voor een arbeidsplek tegen minimumloon bedragen voor de werkgever ongeveer €26.000,- per jaar. Zie hiernaast. ‘Overhead’ zijn de – in dit geval – bescheiden kosten van de werkplek.

Dezelfde arbeidsplek brengt de overheid rechtstreeks aan ‘accijns’ (loonheffingen) een bedrag op van €5.400,- (eventuele belasting over omzet en winst van de door de werknemer geproduceerde zaken niet meegerekend).

Als deze persoon in de bijstand terecht komt, kost dat de gemeente/rijk een uitkering. Daarnaast zijn er re-integratiekosten en uitvoeringskosten van het ambtelijk apparaat. Zie onder. (Raming overhead van de gemeente gebaseerd op een R’damse opgave uit 2001, ws. zijn de kosten nu hoger. Overhead van het ministerie SZW niet meegerekend.)

WWB

Door verlies aan inkomsten en het moeten betalen van een uitkering kost het de overheid minimaal €23.500,- als iemand van een minimumloonbaan overgaat naar een WWB-uitkering.

Het is makkelijk in te zien dat bij hogere WW- en WAO-uitkeringen het plaatje voor de overheid er nog veel slechter uitziet.

In beginsel mag een gemeente een uitkering ook aanwenden voor het scheppen van een werkplek. Als ze bijvoorbeeld een ‘werkgelegenheidstoeslag’ van €1000,- per maand (€12.000,- per jaar) zou uitkeren, dan behoudt ze nog een voordeel van €11.500,- Per saldo een win-win-win situatie voor gemeente, werkgever (lagere loonkosten) en werknemer (van uitkering naar minimumloon). Zelfs als dit structureel is, hebben alle partijen voordeel.

Met het HTW-regime vragen we een investering van 51% van de huidige overheidskosten van een minimum uitkering. De rest 49% verdient de overheid terug! Plus de ontvangsten over de extra HTW (niet in het schema opgenomen).

Het mag erg ‘penny-wise and pound-foolish’ heten nu de overheid in 2012 slechts 4% (€940,-) per uitkering besteed heeft aan loonkostensubsidie.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *