Google

St. Prohef ondersteunt basisinkomen

Written on:april 13, 2015
Comments
Add One

Prohef steunt het basisinkomen als dit ook leidt tot verlaging van de loonkosten voor de werkgever. Dat schept extra banen voor mensen die tegen hun wil werkloos zijn.

Een combinatie van basisinkomen met HTW maakt dat mogelijk. De loonkosten voor de werkgever gaan omlaag met het bedrag van het basisinkomen (stel €1000,- per maand). De werkgever betaalt dit terug in de vorm van heffing over toegevoegde waarde (HTW). Deze verlegging van loonkosten van ‘input’ naar ‘output’ van het productieproces, levert een (banen)groei op van 10% in enkele jaren.

Het laat zich uitrekenen dat de invoering van een basisinkomen de overheid ca. 20 miljard kost. Maar door de extra groei van 10% verdient de overheid dat ruim terug.

Het basisinkomen kan in combinatie met HTW dus kostenneutraal worden ingevoerd. (Zie berekening)

basisinkomen4

One Comment add one

  1. Aan Prohef kernleden: mogelijk herkennen jullie m’n naam nog, ik heb vanaf 2008 korte tijd meegedaan in het kernteam van Elswijk, de Voogd en ‘HSK’. Thans actief bij Rotterdamse Sociale Alliantie. Hoe gaat het nu met Prohef, is Van Elswijk hersteld van zijn infarct? Ik vraag dit omdat wij van ROSA nu ook bezig zijn met basisinkomens, heb onder meer website bestudeerd van Vereniging Basisinkomen, Bregman ea. Maar wat opvalt in alle discussies over basisinkomen is dat Plan Elswijk niet aan de orde wordt gesteld. Op 14 sept a.s. in Dona Daria zal ik dit plan presenteren en verdedigen, omdat het Elswijkplan nog altijd eenvoudig en geniaal blijft ivm het verrekenen van basisinkomen met bruto loonsom van werkgevers indien iemand gaat werken. Het gaat mij ook meer om het openbreken van de arbeidsmarkt dito het stoppen van de malaise voor zoveel werkzoekenden .

    Tjeerd de Boer

    graag reactie voor 1 september

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *