St. Prohef ondersteunt basisinkomen

Written on:april 13, 2015
Comments
Add One

Prohef steunt het basisinkomen als dit ook leidt tot verlaging van de loonkosten voor de werkgever. Dat schept extra banen voor mensen die tegen hun wil werkloos zijn.

Een combinatie van basisinkomen met HTW maakt dat mogelijk. De loonkosten voor de werkgever gaan omlaag met het bedrag van het basisinkomen (stel €1000,- per maand). De werkgever betaalt dit terug in de vorm van heffing over toegevoegde waarde (HTW). Deze verlegging van loonkosten van ‘input’ naar ‘output’ van het productieproces, levert een (banen)groei op van 10% in enkele jaren.

Het laat zich uitrekenen dat de invoering van een basisinkomen de overheid ca. 20 miljard kost. Maar door de extra groei van 10% verdient de overheid dat ruim terug.

Het basisinkomen kan in combinatie met HTW dus kostenneutraal worden ingevoerd. (Zie berekening)

basisinkomen4

Bezuinigen of stimuleren? Nee: belasting verschuiven!

Written on:september 9, 2013

Als je meer geld uitgeeft dan er binnenkomt, moet je ingrijpen om het huishoudboekje op orde te krijgen. Volgens de boekhouder zal je op de uitgaven moeten bezuinigen. Een echte ondernemer zal daarentegen stellen dat je de omzet moet stimuleren. Dit is in een notendop het dilemma waarvoor ook politiek Den Haag zich thans gesteld ziet. Probleem daarbij is dat in politiek Den Haag de boekhouders domineren. Weliswaar proberen enkele…

Read more...

Accijns op arbeid is oliedom!

Written on:mei 6, 2013

Al die loonheffingen werken als accijns op arbeid. Alsof het gebruik van menselijke arbeid moet worden tegengegaan, zoals bij drank en sigaretten. In 2010 kwam de Europese commissie ook tot de conclusie dat accijns op arbeid geen goed idee is: “Shifting taxes away from labour should be a priority for all member states in order tot stimulate demand for labour and create growth.” (Belasting afhalen van arbeid zou prioriteit moeten…

Read more...

Belast niet arbeid, maar grondstoffen!

Written on:mei 6, 2013

In een animatie van 72 seconden zien we de voordelen van het verleggen van belasting op arbeid naar het verbruik van grondstoffen: een duurzame en comfortabele samenleving. Een animatie van Ex-tax.com  

Read more...

Commissie Dijkhuizen legt accent verkeerd

Written on:mei 6, 2013

De commissie Dijkhuizen stelt voor meer belasting via BTW binnen te halen en minder via de loonbelasting. Dit zou gunstige economische effecten hebben. De kans op een gunstig effect is echter groter als het plan niet de lasten van de werknemer maar die van de werkgever verlaagt. Dan wordt het pas echt ‘activerend’! Weglek naar buitenland In beginsel een goed voorstel van de commissie Dijkhuizen, loonbelasting omlaag en BTW omhoog….

Read more...

Verschil HTW en BTW, verdeling van lasten

Written on:mei 6, 2013

De heffingsgrondslag ‘toegevoegde waarde’ is gelijk voor BTW en HTW. Ze worden ook nog eens op dezelfde wijze geïnd. Waarom spreken we dan niet over een BTW-verhoging? Bij BTW-heffing kan betaalde BTW over inkoop (voorbelasting of voordruk) worden afgetrokken. En bij de export van goederen geldt er een BTW vrijstelling. Voor de HTW gaat beide niet op. Bij de BTW krijg je uitbetaald door de belastingdienst als de voorbelasting hoger…

Read more...

Kosten en baten van een WWB-uitkering

Written on:mei 6, 2013

De uitgaven voor een arbeidsplek tegen minimumloon bedragen voor de werkgever ongeveer €26.000,- per jaar. Zie hiernaast. ‘Overhead’ zijn de – in dit geval – bescheiden kosten van de werkplek. Dezelfde arbeidsplek brengt de overheid rechtstreeks aan ‘accijns’ (loonheffingen) een bedrag op van €5.400,- (eventuele belasting over omzet en winst van de door de werknemer geproduceerde zaken niet meegerekend). Als deze persoon in de bijstand terecht komt, kost dat de…

Read more...